Foruma teātra metode

Foruma teātris ir interaktīva teātra un sociālā metode, kas aplūko kādu aktuālu problēmu un stimulē tās analīzi, empātiju un problēmas risināšanu, aicinot skatītājus savas idejas pašiem izspēlēt uz skatuves. Šo metodi jau daudzviet pasaulē izmanto, lai pievērstu sabiedrības uzmanību dažādām problēmām, kas tajā valda: gan bērnu, gan jauniešu, gan arī kādas noteiktas sabiedrības grupas vidū.

Šis teātra veids nav domāts tam, lai noskatītos uz problēmu, redzētu kā tā attīstās un redzētu tās sekas. Tiek dota iespēja iesaistīties, lai labotu cita kļūdu vai neiecietību. Skatītāja spēkos ir pārtraukt uzstāšanos, izteikt savas domas un doties izvēlētās personas vietā, tā mainot notiekošo. Šī metode lieliski noderēs darbam ar pusaudžiem, tādejādi aicinot viņus kļūt iecietīgākiem, draudzīgākiem un atšķirīgo pieņemošākiem, kā arī pašiem likt  iesaistīties konfliktsituāciju risināšanā.

Foruma teātra metode ir kā nākamais solis mobinga padziļinātākai izpratnei un reālu risinājumu meklēšanai, ko iesakām kā otro soli pēc Iecietības stundiņas.

Nodarbība paredzēta 5.-9.klašu skolēniem

Nodarbības ilgums: 40 min ( bet parasti nozogam arī daļu no starpbrīža :))

Lai pieteiktos, zvanīt: 28209330 vai rakstīt: ilze.napolitano@centrsdardedze.lv

Nodarbība ir sadalīta trīs daļās:

  1. Tiek parādīta situācija, kas norisinās kādā klasē.
  2. Jauniešiem pašiem ir iespēja šo situāciju mainīt, uzlabot, meklēt risinājumus, pašiem uz spēles laukuma iejusties notiekošajā.
  3. Tiek analizētas mobinga situācijā iesaistītās puses un kā katrs klases skolēns var iesaistīties un izbeigt mobingu.