Foruma Teātra metodes apguve

6Foruma Teātra metodi izmantojam darbā ar pusaudžiem, lai runātu un meklētu risinājumus mobinga jeb vienaudžu savstarpējās vardarbības izbeigšanai.

Forumteātra metodei ir diezgan sena vēsturē un šī metode tiek plaši izmantota visā pasaulē. Tā ir labi novērtēta sociālās iekļaušanas un neformālās izglītības metode un to izmanto gan skolotāji, NVO, mākslinieki, arodbiedrības, psihoterapeiti, sociālie darbinieki.

Kā Foruma Teātra lielāko plusu, uzskatām tā neuzbāzīgo veidu piespiest skatītāju domāt, iesaistīties situācijā un vienā brīdī kļūt pat par aktieri un režisoru vienlaikus, piedāvājot savu variantu problēmas risināšanai.

Piedāvājam apmācības jaunatnes organizācijām vai kādai citai aktīvistu grupai, kuri savā darbā vēlas izmantot Forumteātra metodi.

Apmācības ilgst divas- trīs dienas. Minimālais dalībnieku skaits: 5

Sīkākai informācijai: ilze.zarina@centrsdardedze.lv