Seminārs skolu darbiniekiem par mobingu

Šis ir praktisks, vienas dienas seminārs skolotājiem, skolas administrācijai, sociālajiem pedagogiem un skolu psihologiem un citiem darbiniekiem, kuru darba gaitas saistītas ar skolēniem un klašu kolektīviem. Seminārā iekļautas tādas tēmas kā:

  • Kas ir vienaudžu savstarpējā vardarbība jeb mobings? Kāpēc tas rodas?
  • Izplatītākie mīti un patiesības par mobingu.
  • Skolas loma un darbs ar bērnu. Situāciju analīze.
  • Preventīvās metodes un sadarbība mobinga mazināšanai.

Par šiem un citiem jautājumiem Jūs varēsiet uzzināt semināra laikā kā arī apgūt praktiskas iemaņas darbā ar bērniem mobinga situāciju risināšanā. Semināra noslēgumā katrs dalībnieks saņems rokasgrāmatu “Praktiskas aktivitātes mobinga mazināšanai skolā”.

Semināru vada psiholoģe Daina Dziļuma un programmas “Drosme Draudzēties” vadītāja Ilze Zariņa.

Apmācību programma ir saskaņota ar Izglītības satura centru kā pedagogu profesionālāās kvalifikācijas (A) programma. Semināra beigās katrs dalībnieks saņem sertifikātu par 8 akadēmiskajām stundām, kā arī praktisku materiālu darbam ar pusaudžiem par mobingu.

Semināru piedāvājam individuāli skolām vai pašvaldībai saviem skolu darbiniekiem

Sīkākai informācijai, rakstiet: ilze.napolitano@centrsdardedze.lv

Pētījumi un mūsu pieredze rāda, ka būtiska loma mobinga mazināšana ir tieši pieaugušajiem – cik viņi ir redzīgi dažādās situācijās un, vai zina kā atpazīt mobingu un attiecīgi rīkoties.

  • 40% mobinga upuri pamatskolā un 60% mobinga upuri vidusskolā atklāj, ka skolotāji mobinga risināšanā iesaistās „šad un tad” vai „gandrīz nekad”. (Olveus, 1993; Čaraks, Peplers, & Zīglers,
  • 25% skolotāju nesaskata mobingā neko sliktu un līdz ar to iejaucas tikai 4% mobinga gadījumos. (Kons & Kanters, 2003)
  • Vairāk kā 60% skolēnu uzskata, ka pieaugušo iejaukšanās nav efektīva un tikai veicinās pāridarījumus. (Banks 1997; Kons & Kanters, 2003).